ÉPÍTÉSTÖRTÉNET

HÍREK - AKTUÁLIS

GALÉRIA

HÍREK

Dolgos július: hogyan áll a borsi felújítás?

Miközben tombol a nyár, a Teleki László Alapítvány munkatársai hétről hétre megtartják “folyamatelemző és kapcsolattartó munkaértekezleteiket” Borsiban, a Rákóczi-kastélyban. Hogy hogyan áll a fejedelem szülőházának felújítása? Az elmúlt hónap szemléiből szemezgetünk.

Lássuk először is a “B” épületrészt, vagyis azt, amelyiket az 1940-es években, a kastély nagy restaurálásakor illesztettek az eredeti reneszánsz várkastélyhoz, és amely a felújítás után várhatóan szálláshelyként hasznosul – épp nemrég derült ki, hol és milyen új vendégszobákat fogunk kialakítani az épületben.

A második szinten befejeződött a gipszkarton közfalak alapszerelése és az utólagos aktív falszigetelő zóna kialakítása (injektálás). Megkezdődött az épületgépészet szerelése. Megtörtént a külső csatornaszerelés az egyes rákötésekkel. A keleti szárny keleti és déli oldalán megkezdődött a külső vakolás. A villanyszerelés folyamatban van, a második szinten elkezdődött a vizesblokkok szerelése.

Ami az „A” épületrészt, vagyis a votlaképpeni reneszánsz emléket illeti, a külső homlokzaton folyik a WTA-vakolat felhordása. Az első szinten megtörtént az aljzatbeton szigetelése. Megtörtént az előkészület a közfalak készítéséhez. Az első szinten elkészült a közmű. A második szinten befejeződött a padlózat visszabontása és a feltöltés eltávolítása. A második szinten megtörtént a padlószintezés.

Az ambitus alatt folynak a feltárási munkálatok. Eközben feltárták a meglévő csapadékvíz elvezetést a kapualj alatt (400 mm beton kivezető cső), melyet ki kell pucolni és átvizsgálni a műszaki állapotát.

A restaurátorok folyamatosan dolgoznak a WTA-vakolat felhordásán és a festésen. Ezt a tereptől számítódó 50 cm magasságig, a végleges terepkialakítás szintjének meghatározásáig, ki kell hagyni.

A restaurátorok javaslatára és a műemlékvédelmi hivatal hozzájárulásával a külső kőkeretek szürkére lesznek festve.

A közeljövőben a dendrológus faanyag mintákat fog venni a két feltárt illemhelyről, és az istálló bejáró gerendáiból.

A munka tehát folyik, és ha így haladunk, tartható lesz a tervezett átadási határidő. Ami azt jelenti, hogy nagyjából egy év múlva átadhatjuk a magyar reneszánsz kastélyépítészet felújított gyöngyszemét.

Milyen színű lesz a borsi Rákóczi-kastély?

Nemrég ért félidejéhez a borsi Rákóczi-várkastély felújítása http://www.borsikastely.hu/folytatodik-a-rakoczi-kastely-felujitasa-borsiban-sajtovisszhang/ , a munka pedig azóta is zavartalanul folyik. Ha továbbra is így tudunk haladni, tartható a 2020 második felére tervezett átadás.
Néhány lényegesebb fejlemény: a B épületben, vagyis abban, amelyet az 1940-es években, a terület visszacsatolása idején végzett nagy restauráláskor illesztettek a kastélyhoz, és amely várhatóan szálláshelyként működik majd, befejeződött a központi fűtés szerelése.
A főépületben elkészült a liftakna, ami a majdani mozgásukban korlátozott látogatók emeletre jutása szempontjából is fontos (a kivitelezésnél természetesen akadálymentes épületet alakítunk ki).
Az épület külső homlokzatán megkezdődött a felújító vakolat felhordása. Mivel a lábazat vakolata nem érte el az előírt szabványt, ennek kijavítása szükséges. A restaurátorok javaslatot tettek a vakolat színezésére is, ezt a tervezők elfogadták. Vagyis most már tudhatjuk, hogy az újjávarázsolt Rákóczi-kastély tört fehér színű lesz.
A főépület második szintjén visszabontották a padlózatot.
A legutóbbi bejárás résztvevői a restaurátorok alapján a kőkeretek kialakításáról is döntöttek. Itt külön kell figyelni arra, hogy a meglévő fa ajtószárnyakat lehetőség szerint fel kell használni, így azok méreteit figyelembe kell venni a kő anyagú ajtókeretek gyártásánál.

Borsi a magasból

Novák Lajos és stábja május 1-jén járt Borsiban, ahol — többek között drónnal — felvételeket készítettek a felújítás aktuális állásáról. A képeken jól látszik, hogy az épület szerkezeti elemeinek rekonstrukciója jórészt befejeződött, a második ütemben a szakmunkáké lesz a főszerep.
A felújítás állásáról bővebben itt olvashat:

Folytatódik a Rákóczi-kastély felújítása Borsiban — sajtóvisszhang

Május 7-én sajtóbejárást és -tájékoztatót tartottunk Borsiban abból az alkalomból, hogy lezárult a Rákóczi-kastély felújításának első üteme, hogy — a kormány által megszavazott egy és negyed milliárd forintból — folytatódjon a projekt a második ütemmel, amelyben a szerkezeti munkák után elsősorban a szakipari munkáké lesz a főszerep. Ízelítő a sajtóvisszhangból.
Dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója május 10-én az Info Rádió Aréna című műsorának vendége volt, ahol többek között a borsi projektről is beszélgetett Exterde Tiborral:
A Határok nélkül tudósítása erre az oldalra kattintva, a május 8-i adás harmadik harmadában hallható:

„Áldozati vakolat” és vadonatúj tagozatok – Helyzetjelentés a borsi Rákóczi-kastély felújítási munkáinak 2019. április 30-i készültségéről

A kastély történeti nyugati szárnya, az úgynevezett A-épület már elkészült szerkezetépítési munkái részeként megépültek az új emeletközi vasbetonfödémek, valamint a fa szerkezetű zárófödémek.

Megépült az új tetőszerkezet fóliatakarással, lécezve, bádogozva, kettős hódfarkú cserépfedéssel, továbbá az ámbitus tetőszerkezete és oszlopsora, valamint annak korlátja. Az udvar felől visszaépültek az egykori kémények, visszaadva a tető egykori ritmusát.

A földszinti helyiségek padlózata alatti talajcsere során kitermelték a földanyagot és annak helyére beépítették a zúzottkő térkitöltést. Megépült az épület közműellátásához szükséges vezetékek padozat alatti hálózata. Elkészült az alapfalak belső felületének szigetelőlemezes védelme és befejeződött a földszinti helyiségek aljzatbetonozása.

A nyugati szárnyban a földszinti terekben a nedves falakon a sók eltávolítására „áldozati vakolatot” hordtunk fel, amelyet a végleges felújító vakolat készítése előtt el fognak távolítani.

Kibontottuk a nyugati homlokzat elfalazott ablakait és a boltozott ajtónyílásokat a déli termek között.

Az ámbitus boltozott tartószerkezetén lévő feltöltés bontása és a feltárt szerkezet kiegészítő védelme után visszaépült a járószint. A mozgássérültek közlekedésének akadálymentesítésére szolgáló lift, valamint az ámbitusra felvezető lépcső szerkezetépítési munkái az emeletig elkészültek, a zárószerkezet kivitelezése készül.

Az építmény szerkezetén folyamatosan dolgoznak restaurátorok, feladatuk a kutatáson kívül a belső és külső homlokzatokon lévő ajtók és ablakok kőanyagú kereteinek felújítása és az újra faragott pótlandó elemek elhelyezése. Ennek során a tönkrement, formájukat vesztett, igen hiányos kőkereteket az eredeti profillal azonos tagozatokkal kiegészítették az udvari és nyugati homlokzaton. Az udvar felől az eredeti fészkekbe építették vissza a formailag teljesen hiteles timpanonokat, így az udvari homlokzat elkezdte visszanyerni eredeti fényét. Megtisztították és javították, kiegészítették a két kapu kőkereteit.

A külső homlokzatokon lévő ablakok restaurálásához kapcsolódóan megkezdődött a nyugati és északi homlokzatokon lévő történeti vakolatok restaurálása. Az egyes XVI-XVII. századi vakolatfoltokat konzerválták, szilárdították, a még fellelhető festésnyomokat rögzítették. A homlokzaton ezekhez a meglévő, eredeti vakolt felületekhez csatlakozva aprólékos kézi munkával kezdődött meg a homlokzat alapvakolatának felhordása.

Megtörténtek a régészeti szondázások, a feltárt falmaradványok geodéziai bemérése, dokumentálása, és folyamatban van a régészeti feltárások anyagának kiértékelése.

A kastély B-épületszárnyán a már megépült közbenső és záró új födémszerkezetek fölött befejeződött a tetőszerkezet ácsmunkáinak kivitelezése, a tetősík fóliaterítése és a tetőlécezése és a bádogos munkák továbbá a cserepezés kivitelezése is.

Befejeződtek a régészeti szondázások, melynek során a feltárt falmaradványokat konzerváltuk. A leletmentési előírások végrehajtása a kiviteli tervek részleges áttervezését és a műemlékvédelmi hatósággal történő ismételt jóváhagyatását igényelte. Az átdolgozott tervek elkészültek, így megépülhettek a tervmódosításokkal érintett lépcsőházi szerkezetek. Elkészült az ablakok nyílásainak bontása és a kávafalazások kivitelezése.

A padozatok bontását követően az alapfalak kiegészítő szigetelése mellé kőzúzalékos közbenső feltöltés, lezárására vasbeton lemez épült. A földszinti padozat alatt elkészült a közművezetékek hálózata és az azok bekötéséhez szükséges alapfalakon átvezető áttörések, csatlakozások.

Mindkét épületszárny I. építési ütemben tervezett szerkezetépítési munkálatai befejeződtek, rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen hiányok nincsenek, a 2019. április 30-i, tervezett határidőben a műszaki átadás–átvételi eljárás megkezdődött.

„Hogy méltó zarándokhely legyen!” — Megkezdődött a borsi Rákóczi-kastély felújításának második üteme

Május 7-én, kedden a szlovákiai Borsiban mutattuk be a sajtó képviselőinek a Rákóczi-kastély felújításának aktuális állapotát, egyúttal bejelentettük, hogy elkezdődött a rekonstrukció második üteme.

A tavaly szeptemberben kezdett restaurálás a szlovák és a magyar kormány együttműködésében zajlik. A magyar kormány első körben 805 millió forinttal támogatta a munkálatokat, egy idén februárban hozott kormányhatározatban pedig kevés híján újabb egy és negyed milliárd (1250000) forintot juttatott a projekt folytatására.

Borsi Sátoraljaújhelytől alig három, Kassától mintegy hatvan kilométerre fekszik. A Tokaj-vidéki régióhoz tartozó, 1200 lakosú település fő nevezetessége a Rákóczi-kastély, amelyet a XVI. században Lórántffy Zsuzsanna és Rákóczi György építtetett ki pompás reneszánsz épületté. Az épület jelentőségét egyfelől az adja, hogy 1676 márciusában itt született II. Rákóczi Ferenc, örökségvédelmi szempontból pedig ez felvidéki reneszánsz építészetünk egyik legszebb és legjelentősebb emléke.

Mint a Földváry Gábor örökségvédelemért felelős miniszteri biztos és Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója által tartott sajtótájékoztatón, illetve a felújítás egyik tervezője, Wittinger Zoltán által vezetett bejáráson kiderült, a felújítás a tervezett ütemben halad. 2019 áprilisára tető alá került az épület, és megtörtént a kastély teljes körű szerkezeti helyreállítása, valamint a restaurátori munkálatok elvégzése. Az udvar felől visszaépültek az egykori kémények, visszaadva a tető egykori ritmusát. Megkezdődött a nyugati és északi homlokzatokon lévő történeti vakolatok restaurálása. Az egyes 16-17. századi vakolatfoltokat konzerválták, szilárdították, a még fellelhető festésnyomokat rögzítették. A homlokzaton ezekhez a meglévő, eredeti vakolt felületekhez csatlakozva aprólékos kézi munkával kezdődött meg a homlokzat alapvakolatának felhordása. A főépületben az emeletig elkészültek a mozgássérültek közlekedésének akadálymentesítésére szolgáló lift, valamint az ámbitusra felvezető lépcső szerkezetépítési munkái is.

Földváry Gábor hangsúlyozta: a határon túli magyar műemlékvédelem kiemelt projektjének számító kastélyfelújítás változatlanul a magyar fél szívügye, mivel fontos, hogy a fejedelem szülőháza, amely régóta a magyarság zarándokhelye, méltó módon fogadja Rákóczi tisztelőit.

A kastély a helyreállítást követően várhatóan 2020 első felében nyílik újra a nagyközönség előtt, és egy II. Rákóczi Ferencet és korát bemutató állandó kiállításnak ad majd otthont, amelynek létrehozásában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szakemberei is részt vesznek. Az egyik földszinti helyiségben múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas teret alakítanak ki. Az épület ezenkívül rendezvény- és konferenciaközpontként hasznosul.

Borsi Rákóczi-kastély: a felújítási munkálatok állása február elején

borsi0215A Teleki László Alapítvány kiemelt projektje a szlovákiai Borsiban lévő Rákóczi-várkastély felújítása. A munkák januárban és februárban is zajlottak. Hogy állunk most?

A kastély történeti nyugati szárnya, az úgynevezett A-épület már elkészült szerkezetépítési munkái részeként megépültek az új födémek. Az új tetőszerkezet fóliatakarást, lécezést kapott az oromfaltól északi irányban, valamint a kiegészített oromfaltól a B épületszárnyig, elkészült az ámbitus tetőszerkezete és oszlopsora, valamint korlátja. Megkezdődtek a tetőbádogos munkák az ereszcsatorna tartóinak beépítésével, valamint folyamatban vannak a kéményépítések a tetősík fölötti szinteken.

Megtörténtek a régészeti szondázások, a feltárt falmaradványok geodéziai bemérése, dokumentálása, és folyamatban van a régészeti feltárások anyagának kiértékelése.

A földszinti helyiségek padlózata alatti talajcsere során kitermelték a földanyagot, és annak helyére beépítették a zúzottkő térkitöltést. Elkészült az alapfalak belső felületének szigetelőlemezes védelme, és folyamatban van a földszinti helyiségek aljzatbetonozása.

A kastély B épületszárnyán a már megépült közbenső új födémszerkezetek fölött befejeződött a tetőszerkezet ácsmunkáinak kivitelezése, jelenleg a tetősík fóliaterítését és a tetőlécezést építik.

Befejeződtek a régészeti szondázások; ezek során kiderült, hogy konzerválni kell a feltárt falmaradványokat. A leletmentési előírások végrehajtása a kiviteli tervek részleges áttervezését és a műemlékvédelmi hatósággal történő ismételt jóváhagyatását igényelte. Az átdolgozott tervek elkészültek, így megkezdődhetnek a tervmódosításokkal érintett lépcsőházi szerkezetek kivitelezési munkái.

Itt tartunk most. A Rákóczi-várkastély 2020-ra készül el, 2019-ben folyamatosan folytatódnak a munkálatok. Ezekről időről időre beszámolunk honlapunkon és a Teleki László Alapítvány Facebook-oldalán.

Borsi a Kossuth Rádió A Hely című műsorában

A Kossuth Rádió kiváló magazinműsora, A Hely január 10-i adásában Borsi volt a téma. Farkas Erika műsorvezető beszélgetett a Teleki László Alapítvány munkatársaival, Dr. Diószegi Lászlóval és Káldi Gyulával, Borsi polgármester asszonyával, valamint a felújítás egyik tervezőjével, Wittinger Zoltánnal.
A műsor meghallgatható az alábbi linken:

Év végi helyzetjelentés Borsiból: terv szerinti haladás mindkét épületen

borsi18bA borsi Rákóczi-kastélyról nemrég azt írtuk: ha továbbra is jól, a tervezett ütemben halad a felújítás, tartható a 2020-ra előirányzott átadás.

Az év végi helyszíni szemle során tapasztaltak azt bizonyítják, hogy a terv szerinti befejezésre továbbra is minden esély megvan.

A B – vagyis az 1940-es évek felújításakor Lux Kálmán műépítész által a kastély hátsó frontján felhúzott – épület tetejét elbontották, a zárófödém szintjén elkészült az új vasbeton koszorú. A földszint fölött lévő közbenső és a záró acélszerkezetű födém cserélendő gerendáit kibontották, az újakat beépítették. Elhelyezték a gerendasoron tervezett trapézlemez terítését, elkészült a vasszerelés és bebetonozták a födémeket.

Megkezdődött a tetőszerkezet ácsolása, a sárgerendákat hiánytalanul rögzítették, a keleti szárny főszaruállásainak fedélszékeit felállították. Az épületben ezenkívül a padlósüllyesztéssel kapcsolatos régészeti feltárások és azok dokumentálása is folyamatban van.

Ami az A, vagyis főépületet illeti, itt a nyugati szárnyon teljes terjedelemben elbontották a tetőszerkezetet, az épületszárny déli felében a közbenső és a zárófödémet. A nyugati szárnyon lévő elkészült a falegyen falazása, valamint a vb, koszorú betonozása.

A nyugati szárny oromfaltól északra eső szakaszán valamint az északi szárnyon megácsolták a tetőszerkezetet és azt fóliaterítéssel védték be. A földszinten elbontották a tervezők által kijelölt falakat, kialakították az új, közbenső acélszerkezetű födém gerendáinak helyét. Az acélgerendák beépítése megtörtént és bebetonozták a közbenső vb födémlemezt. A padlószint süllyesztéséhez szükséges régészeti szondázások itt is megkezdődtek, egyidejűleg folyamatos a padozat alatti talajcseréhez szükséges földkitermelés.

A Rákóczi-kastély a két világháború között

rakocziKiváló tanulmány jelent meg a Zempléni Múzsa című folyóiratban a borsi Rákóczi-kastély két világháború közötti történetéről. Komporday Levente írásából kiderül, hogy az épület ekkor sem volt éppenséggel biztonságban, még lebontása is felmerült: amikor a tulajdonos Windischgrätz herceg 1931-ben eladása mellett döntött, Szentpétery Piroska kongatta meg a vészharangot, mondván, az ingatlanra „három szlovák gazda is alkuszik”, akik ha kifizetik a háromszázezer koronás vételárat, „a telket elosztják háromfelé, az épületet lebontják s építenek a kőből házat, istállót, csűrt, kamrát.” Hogy így történt volna-e, nem tudhatjuk, a Rákóczi-kastély mindenesetre megmaradt. A két háború közti évek további izgalmas részleteiről az alábbi linken olvashat:

http://www.zemplenimuzsa.hu/05_2/komporday.htm