ÉPÍTÉSTÖRTÉNET

HÍREK - AKTUÁLIS

GALÉRIA

HÍREK

Kandallóimitációk és terrakottapadló: Borsiban épül-szépül a kastély

Legutóbb március elején járt magyarországi szemléző csapat Borsiban a Rákóczi-várkastély felújításán. Alább röviden leírjuk, hogy halad az építkezés.
Az „A” épületrészben, azaz a történeti szárnyban folytatódik a lift szerelése. Folyamatban van a belső vakolatok kialakítása, és beszerelték a gázkazánokat, valamint zajlanak az ezzel összefüggő további szerelési munkálatok. Ugyanitt a fejedelmi lakosztályokban megkezdődött a villanyszerelés, és az egyikben felépítik egy korabeli cserépkályha rekonstruált másolatát.
Az ámbitus téglaburkolatával kapcsolatban döntés született: terrakotta 250x250x50 mm-es méretben lesz, homokágyban.
A „B” épületrészben – tehát az 1940-ben épült szárnyban kisebb, de megoldható kérdések merültek fel. Például: a kazánházban betervezett 2 darab 300 literes bojler nem fér el, ehelyett a szak-alvállalkozó javaslatára és a szaktervező beleegyezésével 1 darab 500 literest építenek be. Ennek a melegvíztermelő kapacitása óránként 641 liter/órával több lesz. Többletköltség ennek kapcsán nem jelentkezik. (Ebből is látszik, milyen sok apróság merül fel egy ekkora projekt során, de az is, hogy egy-egy elsőre problémának tűnő dolog akár előnyösebb eredményt is hozhat, mint az eredeti elképzelés.)
Még mindig a „B” épületrészben járva: a tetőtérben befejeződött a festés, és elkészült a padlóburkolat, továbbá elhelyezték az acél tartószerkezetet a klímaegységnek. Folytatódik a szellőzőberendezés szerelése, valamint az első szinten és a lépcsőházban a festés.
Folynak a régészeti munkák is: feltárási munkálatok zajlanak a pince körül, a kastély bejárati területein, ahol ezek miatt egy időre várhatóan az átjárást szüneteltetni kell.
A restaurátorok továbbra is szép feladatokkal szembesülnek. Folytatódnak a második szinti falak vakolásai. A lépcsőházban a kovácsolt vaskorlát marad az eredeti helyén, az alatta levő téglákat be kell vakolni, a tervező szerint kivételesen cementes habarccsal és mosható festett felülettel.
A restaurátorok megtalálták az „A” épületrész második szintjén a 2.11-es helyiségben az ablakpárkány vakolt nyomvonalát. A tervek szerint ide fa ablakpárkányok kerülnek, hogy vakolt lesz-e, vagy fa, ezt még eldönti a felelős tervező.

Borsi: a dolgok állása február elején

Továbbra is elsősorban belső munkálatok zajlanak a Rákóczi-kastélyban: az A-épületrészben az első szinten megkezdték a padlófűtés szerelését és a lift beépítését.
A B-épületben a konyhában behelyezték a padlólefolyókat és a villanyvezetékeket. Megkezdődött a konyhai raktárterek burkolása, az első és második szinten pedig folytatódnak a vakolások, ahogy a tetőtéri légtechnika szerelése és szigetelése is.
Ennél látványosabbak a restaurátori munkák: vakolják a falakat a második szinten, és beépítették a nyugati szárny belső ajtóinak kőkereteit.
További érdekesség, hogy két új fürdőszoba elhelyezése miatt új kéményt alakítanak ki. Előkészítés alatt áll ezenkívül a kandallós helyiség (Henyei-lépcső) kialakítása is. Itt még restaurátori kutatásra lesz szükség. Az A-épületrészben lévő lakosztályban cserépkályhát építenek ki, üzemeltetési módja még kérdéses, hamarosan ez ügyben is döntés várható. Ami az ámbitust illeti, jelenleg a téglaburkolat kiválasztása a feladat – amint ez megtörténik, lefektethető a burkolat.

Rákóczi három születése

A borsi kastélyban bemutatásra kerülő, II. Rákóczi Ferenc életét és korát bemutató kiállítás tervezése januárban fontos állomásához érkezett. A kiállítás koncepciótervét a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kreatív csapata szakértők bevonásával készítette el.
A tárlat a tervek szerint bemutatja a kastély történetét, egy 17. századi birtok működésének lényegét. Kitekintést ad a korabeli Európára, ismerteti a Rákóczi család ősfáját. Szemlélteti a korabeli betegségmegelőző és gyógyító patikaszereket. A kiállítás illusztrálja, hogyan bántak a 17. századi csecsemőkkel, áttekintést ad Rákóczi ifjú- és felnőttkoráról, megidézi szökését a bécsújhelyi börtönből. A tárlat ismerteti a szabadságharc okait, megjeleníti a tábori élet mindennapjait, vázolja a fejedelem szabadságharc utáni reményeit, bepillantást enged rodostói napjaiba.
A bemutató Rákóczi emlékezetével zárul, áttekintést kaphatunk arról, hogyan ápoljuk a fejedelem, a hadvezér emlékét filmen, festészetben, zenében, irodalmi alkotásokban vagy akár a bélyegeken, élelmiszereken.

Tervezett beruházások a borsi várban és a kastélyparkban

Műemlék-felújításoknál fontos szempont, hogy a megújított épület később mennyire fenntartható. Ez a kérdés a borsi Rákóczi-várkastélynál is felmerül.

A kastély a Rákóczi-kultusz kiemelt zarándokhelye: beszámolókból tudjuk, hogy a Kárpát-medencéből, olykor pedig Lengyelországból korábban is nagy számban érkeztek vendégek, hogy megnézzék a fejedelem szülőhelyét. A felújítást szervező Teleki László Alapítvány szakemberei bíznak abban, hogy ez a restaurálás befejezését követően is így lesz, sőt. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem már tervezi a majdani korszerű, interaktív kiállítást, és várhatóan a kastélyban kialakított konferenciaterem, a múzeumpedagógiai program is sok látogatót vonz majd.

De ez nem minden, a tervek nagyobb szabásúak. A felújításra létrehozott szlovákiai szervezet, a II. Rákóczi Ferenc no. 2019 decemberében a sátoraljaújhelyi önkormányzattal közösen pályázatot nyújtott be az SKHU/1902 referenciaszámú Interreg pályázatra Természet és kultúra – A határ menti terület vonzerejének növelése témakörben, a turisztikai attrakciók közös fejlesztésére. A tematikához tartozó pályázatokra a kiírás szerint 5.000.000 euró a kiosztható támogatás, egy-egy projekt maximum 1.000.000 eurót kaphat.

A kiírás lehetőségeit figyelembe véve több beruházást tervezünk a borsi kastély épületében és a hozzá tartozó parkban. A beruházások egy része Sátoraljaújhelyen valósulna meg.

Lássuk a terv főbb elemeit! A kastélypark egy részének rendezése keretében Rákóczi-tematikájú játszóteret építünk. Kikötői infrastruktúra kialakításával, illetve a Bodrog partjáig érő sétaút kiépítésével kapcsolódunk a MAHART Zrt. által Magyarországon a Felső-Tiszán, illetve a Bodrogon működtetett nyaralóhajó-programhoz. Tervezzük egy Rákóczi tematikájú szabadulószoba kialakítását, valamint VR-szemüveg segítségével 360 fokos kamerával készült filmeken bemutatunk több, a fejedelemhez kötődő várat és kastélyt.

Pályázati partnerünk, a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat a két helység közötti kerékpáros és gyalogos eljutási lehetőségek javítását vállalta. A kerékpáros és gyalogos közlekedést az adott természeti terület helyreállításával, tájrehabilitációjával, információs táblák kihelyezésével segíti. A sátoraljaújhelyi városháza fényfestéses megvilágítását is a pályázat anyagi segítségével szeretnék megvalósítani.

Mindkét helyszín vállalja, hogy a partner kiállításainak, rendezvényeinek brosúráit, plakátját kihelyezi, a kulturális és egyéb eseményeket kölcsönösen ismerteti, népszerűsíti hirdetési felületein.

A pályázat eredményhirdetése áprilisban várható.

Borsi: odabent gőzerővel folynak a munkálatok

Kívülről gyönyörű – belül is, ám ott még javában zajlanak a felújítási munkák, hogy a borsi Rákóczi-várkastély korszerű, minden igényt kialakító épület legyen.
Ami a január közepi állapotot illeti, a főépületben folytatódik a padlástéri fafödém takarítása, a párazáró fólia és hőszigetelés lerakása. Az ámbitus alatt befejeződött a bekavicsolás és a Dörken-fólia lerakása, és megkezdődött az emeleti vizesblokkok vakolása a déli épületrészen.
A „B” épületrészben folytatódik a válaszfalak és mennyezet gipszkartonozása, a padlófűtés szerelése, a tetőtéri légtechnika szigetelése és a villanyszerelés.
Zajlanak a régészeti munkák is. Várunk a régészeti munkák zárójelentésére, ez szükséges az udvari tervek kidolgozásához. Január 23-án tájépítészek bevonásával tartanak bejárást a tervezők a végleges udvartér és romterület rendezése ügyében. A bejáráson remélhetőleg a régészeti szakértő is részt vesz.
Különösen látványosak a restaurátori munkák. A restaurátorok megkezdték a munkálatok folytatását a sarokbástyánál. A január közepi szemle résztvevői megvitatták a második szinten található meglévő ablakszegélyek cseréjét. A konyha berendezési tervére új javaslatot ad a tervező szaktervezője, figyelembe véve az átadott szaktanácsadói javaslatokat. A belső berendezési tervek február végére várhatóak. Az ámbitusra felvitt vakolaton repedések jelentek meg, melyekkel kapcsolatban várják a statikus szakvéleményét. Előzetes tájékoztatás szerint csak száradási zsugorodás okozta a repedéseket.

Az ámbitus oszlopai

Borsiban a hideg beköszöntével kevésbé látványos, ám a továbbhaladás szempontjából nagyon lényeges munkák zajlanak.
Az „A” épületrészben (tehát a voltaképpeni főépületben) például lerakták a párazáró fóliát és a hőszigetelést a fa zárófödém felett a tetőtérben, illetve befejeződött az ámbituson levő korlát
műkő anyagú fedőlapjainak lerakása fugázással együtt.
A „B” épületrészben több minden történik. Az emeleti válaszfalakat gipszkartonnal borítják az északi szárnyban, folyamatban van a villanyszerelés és az épületgépészet szerelése, folytatják a légtechnikai szereléseket. Elkészült a padló hőszigetelése is az északi szárnyban, folyamatban van a második szinten a padló fűtőbetonozása. Az északi és keleti homlokzat felületének letteléses javítását és festését folytatják, az emeleti szobákban pedig az álmennyezeti vázszerkezet szerelését.
Ami a régészeti munkákat illeti, ezek befejezés előtt állnak a „B” épület déli részén. A restaurátorok a felületképzésen munkálkodnak a második szinten, a második szinti sarokbástyában pedig megtörtént a vakolat leverése, ezenkívül az ámbitus történelmi szerkezetét restaurálják. Folyamatban van a második szinten az ajtó kőkereteinek berakása.

Restaurált ámbitus, szervizjárdák a padlástérben

Borsiban egy pillanatra sem áll a munka, így továbbra is tarthatónak tűnik a Rákóczi-kastély 2020 második felére tervezett átadása.

A jelenleg zajló tevékenységek kevésbé látványosak, sok a műszaki munka, szerelik a tűzivíz rendszert, a válaszfalakat gipszkartonnal borítják, befejeződött az A épületben az apartmanok válaszfalainak kialakítása, a padlástéren kiépítették a szervizjárdákat, és elkezdték lazúrozni a faszerkezeti zárófödémeket. Elkezdődött a gyengeáram szerelése is.

A B épület emeletén folytatódik a légtechnikai szerelés, és az ezzel összefüggő födém áttörések. Elkezdődött az északi és keleti homlokzat felületének glettelése is, és hozzáfogtak a padló hőszigeteléséhez.

Látványosabb és – talán – izgalmasabb, hogy a B épület déli részén befejezés előtt állnak a régészeti munkák, ami pedig még örvendetesebb, hogy elkezdődött az ámbitus történelmi szerkezetének restaurálása. Itt a statikus megvizsgálta a boltíves födém repedéseit, és rövidesen javaslatot ad a hiba elhárítására. Ezenkívül elkezdődött a vakolat leverése a második szinti sarokbástyán.

Műemlékvédelmi konferencia résztvevői Borsiban

Az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) nemzetközi szakmai civil szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága 2019. október 3–5-én Sátoraljaújhelyben tartotta Történeti Város és vidéke című XXIX. Országos Műemléki Konferenciáját.

A résztvevők Sátoraljaújhely, Hercegkút, Zemplén Vármegye Levéltára és egyebek mellett október 5-én ellátogattak Borsiba is, a helyreállítás alatt álló Rákóczi-várkastélyhoz. Itt a felújítás egyik tervezője, Wittinger Zoltán fogadta őket, hogy bemutassa a több mint egy éve folyó, és várhatóan 2020 második felére befejeződő munkálatokat.

Dolgos július: hogyan áll a borsi felújítás?

Miközben tombol a nyár, a Teleki László Alapítvány munkatársai hétről hétre megtartják “folyamatelemző és kapcsolattartó munkaértekezleteiket” Borsiban, a Rákóczi-kastélyban. Hogy hogyan áll a fejedelem szülőházának felújítása? Az elmúlt hónap szemléiből szemezgetünk.

Lássuk először is a “B” épületrészt, vagyis azt, amelyiket az 1940-es években, a kastély nagy restaurálásakor illesztettek az eredeti reneszánsz várkastélyhoz, és amely a felújítás után várhatóan szálláshelyként hasznosul – épp nemrég derült ki, hol és milyen új vendégszobákat fogunk kialakítani az épületben.

A második szinten befejeződött a gipszkarton közfalak alapszerelése és az utólagos aktív falszigetelő zóna kialakítása (injektálás). Megkezdődött az épületgépészet szerelése. Megtörtént a külső csatornaszerelés az egyes rákötésekkel. A keleti szárny keleti és déli oldalán megkezdődött a külső vakolás. A villanyszerelés folyamatban van, a második szinten elkezdődött a vizesblokkok szerelése.

Ami az „A” épületrészt, vagyis a votlaképpeni reneszánsz emléket illeti, a külső homlokzaton folyik a WTA-vakolat felhordása. Az első szinten megtörtént az aljzatbeton szigetelése. Megtörtént az előkészület a közfalak készítéséhez. Az első szinten elkészült a közmű. A második szinten befejeződött a padlózat visszabontása és a feltöltés eltávolítása. A második szinten megtörtént a padlószintezés.

Az ambitus alatt folynak a feltárási munkálatok. Eközben feltárták a meglévő csapadékvíz elvezetést a kapualj alatt (400 mm beton kivezető cső), melyet ki kell pucolni és átvizsgálni a műszaki állapotát.

A restaurátorok folyamatosan dolgoznak a WTA-vakolat felhordásán és a festésen. Ezt a tereptől számítódó 50 cm magasságig, a végleges terepkialakítás szintjének meghatározásáig, ki kell hagyni.

A restaurátorok javaslatára és a műemlékvédelmi hivatal hozzájárulásával a külső kőkeretek szürkére lesznek festve.

A közeljövőben a dendrológus faanyag mintákat fog venni a két feltárt illemhelyről, és az istálló bejáró gerendáiból.

A munka tehát folyik, és ha így haladunk, tartható lesz a tervezett átadási határidő. Ami azt jelenti, hogy nagyjából egy év múlva átadhatjuk a magyar reneszánsz kastélyépítészet felújított gyöngyszemét.

Milyen színű lesz a borsi Rákóczi-kastély?

Nemrég ért félidejéhez a borsi Rákóczi-várkastély felújítása http://www.borsikastely.hu/folytatodik-a-rakoczi-kastely-felujitasa-borsiban-sajtovisszhang/ , a munka pedig azóta is zavartalanul folyik. Ha továbbra is így tudunk haladni, tartható a 2020 második felére tervezett átadás.
Néhány lényegesebb fejlemény: a B épületben, vagyis abban, amelyet az 1940-es években, a terület visszacsatolása idején végzett nagy restauráláskor illesztettek a kastélyhoz, és amely várhatóan szálláshelyként működik majd, befejeződött a központi fűtés szerelése.
A főépületben elkészült a liftakna, ami a majdani mozgásukban korlátozott látogatók emeletre jutása szempontjából is fontos (a kivitelezésnél természetesen akadálymentes épületet alakítunk ki).
Az épület külső homlokzatán megkezdődött a felújító vakolat felhordása. Mivel a lábazat vakolata nem érte el az előírt szabványt, ennek kijavítása szükséges. A restaurátorok javaslatot tettek a vakolat színezésére is, ezt a tervezők elfogadták. Vagyis most már tudhatjuk, hogy az újjávarázsolt Rákóczi-kastély tört fehér színű lesz.
A főépület második szintjén visszabontották a padlózatot.
A legutóbbi bejárás résztvevői a restaurátorok alapján a kőkeretek kialakításáról is döntöttek. Itt külön kell figyelni arra, hogy a meglévő fa ajtószárnyakat lehetőség szerint fel kell használni, így azok méreteit figyelembe kell venni a kő anyagú ajtókeretek gyártásánál.