HISTÓRIA

AKTUALITY

FOTOGALÉRIA

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
II. RÁKÓCZI FERENC

B.L.S.

My, ktorí sme sa zišli v dnešný deň pri príležitosti začatia komplexnej renovácie boršianskeho kaštieľa, pozdravujeme čitateľa!

Renesančný kaštieľ je známy tým, že sa tu 27. marca 1676 narodil František II. Rákóczi, maďarský šľachtic, vodca Rákócziho boja za slobodu, sedmohradské knieža.

Kaštieľ bol vybudovaný v období rokov 1563-1638. Renesančné kamenné rámy sú do dnešného dňa zachované. Na dvojpodlažnej budove v štyridsiatych rokoch vykonal výrazné rekonštrukčné práce architekt Kálmán Lux. Vtedy sa vybudovalo východné krídlo na mieste tu stojacej staršej budovy.

Stav budovy, podobne ako iných mimoriadne hodnotných kaštieľov v Karpatskej kotline, sa ku koncu 20. storočia v dôsledku spoločenských a hospodárskych zmien alarmujúco zhoršil, dostal sa až na hranicu úplného zničenia.

Záchranu a renováciu kaštieľa inicioval Mihály Szabó, starosta obce Borša, v spolupráci so slovenskými aj maďarskými organizáciami pre ochranu kultúrnych pamiatok v roku 1998. Práce boli na začiatku rokov 2000 pozastavené kvôli nedostatku finančných zdrojov.

Nový impulz rekonštrukcii kaštieľa dali János Áder, prezident Maďarska, a Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, ktorí na stretnutí v roku 2013 potvrdili, že ich dve krajiny budú spolupracovať na renovácii.

V roku 2017 poskytla maďarská vláda príspevok vo výške 805 miliónov HUF (2 500 000 EUR) na prvú fázu rekonštrukcie, v rámci ktorej sa vykoná komplexná konštrukčná náprava kaštieľa, resp. reštaurovanie kamenných stavebných prvkov a nástenných malieb.

Rekonštrukčné práce začali dnešným dňom, 26. septembra 2018.

Nech nám pán Boh pomáha!

Nezisková organizácia II. Rákóczi Ferenc
Riaditeľ: Dr. László Diószegi
Správna rada: Dr. Richard Hörcsik
Tibor József Lakatos
Ing. Anna Tünde Vargová
Dozorná rada: Dr. Galik Gábor
Dr. Zsolt Virág
Ing. František Džubák
Jozef Beláz
Kontakt:
Csilla Sándor Szabó: +421 56 6792 213
Ágnes Lőrincz +36 70 314 2659
email: rakocziferencno@gmail.com