„Áldozati vakolat” és vadonatúj tagozatok – Helyzetjelentés a borsi Rákóczi-kastély felújítási munkáinak 2019. április 30-i készültségéről

A kastély történeti nyugati szárnya, az úgynevezett A-épület már elkészült szerkezetépítési munkái részeként megépültek az új emeletközi vasbetonfödémek, valamint a fa szerkezetű zárófödémek.

Megépült az új tetőszerkezet fóliatakarással, lécezve, bádogozva, kettős hódfarkú cserépfedéssel, továbbá az ámbitus tetőszerkezete és oszlopsora, valamint annak korlátja. Az udvar felől visszaépültek az egykori kémények, visszaadva a tető egykori ritmusát.

A földszinti helyiségek padlózata alatti talajcsere során kitermelték a földanyagot és annak helyére beépítették a zúzottkő térkitöltést. Megépült az épület közműellátásához szükséges vezetékek padozat alatti hálózata. Elkészült az alapfalak belső felületének szigetelőlemezes védelme és befejeződött a földszinti helyiségek aljzatbetonozása.

A nyugati szárnyban a földszinti terekben a nedves falakon a sók eltávolítására „áldozati vakolatot” hordtunk fel, amelyet a végleges felújító vakolat készítése előtt el fognak távolítani.

Kibontottuk a nyugati homlokzat elfalazott ablakait és a boltozott ajtónyílásokat a déli termek között.

Az ámbitus boltozott tartószerkezetén lévő feltöltés bontása és a feltárt szerkezet kiegészítő védelme után visszaépült a járószint. A mozgássérültek közlekedésének akadálymentesítésére szolgáló lift, valamint az ámbitusra felvezető lépcső szerkezetépítési munkái az emeletig elkészültek, a zárószerkezet kivitelezése készül.

Az építmény szerkezetén folyamatosan dolgoznak restaurátorok, feladatuk a kutatáson kívül a belső és külső homlokzatokon lévő ajtók és ablakok kőanyagú kereteinek felújítása és az újra faragott pótlandó elemek elhelyezése. Ennek során a tönkrement, formájukat vesztett, igen hiányos kőkereteket az eredeti profillal azonos tagozatokkal kiegészítették az udvari és nyugati homlokzaton. Az udvar felől az eredeti fészkekbe építették vissza a formailag teljesen hiteles timpanonokat, így az udvari homlokzat elkezdte visszanyerni eredeti fényét. Megtisztították és javították, kiegészítették a két kapu kőkereteit.

A külső homlokzatokon lévő ablakok restaurálásához kapcsolódóan megkezdődött a nyugati és északi homlokzatokon lévő történeti vakolatok restaurálása. Az egyes XVI-XVII. századi vakolatfoltokat konzerválták, szilárdították, a még fellelhető festésnyomokat rögzítették. A homlokzaton ezekhez a meglévő, eredeti vakolt felületekhez csatlakozva aprólékos kézi munkával kezdődött meg a homlokzat alapvakolatának felhordása.

Megtörténtek a régészeti szondázások, a feltárt falmaradványok geodéziai bemérése, dokumentálása, és folyamatban van a régészeti feltárások anyagának kiértékelése.

A kastély B-épületszárnyán a már megépült közbenső és záró új födémszerkezetek fölött befejeződött a tetőszerkezet ácsmunkáinak kivitelezése, a tetősík fóliaterítése és a tetőlécezése és a bádogos munkák továbbá a cserepezés kivitelezése is.

Befejeződtek a régészeti szondázások, melynek során a feltárt falmaradványokat konzerváltuk. A leletmentési előírások végrehajtása a kiviteli tervek részleges áttervezését és a műemlékvédelmi hatósággal történő ismételt jóváhagyatását igényelte. Az átdolgozott tervek elkészültek, így megépülhettek a tervmódosításokkal érintett lépcsőházi szerkezetek. Elkészült az ablakok nyílásainak bontása és a kávafalazások kivitelezése.

A padozatok bontását követően az alapfalak kiegészítő szigetelése mellé kőzúzalékos közbenső feltöltés, lezárására vasbeton lemez épült. A földszinti padozat alatt elkészült a közművezetékek hálózata és az azok bekötéséhez szükséges alapfalakon átvezető áttörések, csatlakozások.

Mindkét épületszárny I. építési ütemben tervezett szerkezetépítési munkálatai befejeződtek, rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen hiányok nincsenek, a 2019. április 30-i, tervezett határidőben a műszaki átadás–átvételi eljárás megkezdődött.